Pączkarnia Kreplik

Adres:

ul. 1 Maja 49
43-460 Wisła

Kreplik Wiślański

pączek z powidłami śliwkowymi

Sprawdź pozostałe propozycje

Obejrzyj folder promocyjny "Tak smakuje Wisła"